Dzienny Dom Pobytu w Rakowej przykładem innowacyjnych rozwiązań w ramach polityki senioralnej

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, co roku we współpracy z innymi resortami, instytucjami centralnymi oraz służbami społecznymi na szczeblu województw opracowuje Informację o sytuacji osób starszych w Polsce, która stanowi opis i diagnozę bieżącej sytuacji oraz potrzeb i oczekiwań seniorów. Przygotowywane są informacje dotyczące sytuacji społeczno-ekonomicznej osób starszych w Polsce – w szczególności z zakresu sytuacji demograficznej, ekonomicznej, rodzinnej, zdrowotnej, sytuacji na rynku pracy, dostępności i poziomu usług społecznych, czy wszelkiego rodzaju aktywności podejmowanych przez osoby starsze.

W raporcie szczegółowo omówiono sytuację seniorów w każdym z województw.

W województwie podkarpackim w 2019 r. były podejmowane liczne inicjatywy poświęcone osobom starszym. Realizowanych jest wiele działań skierowanych do seniorów. Powstała odpowiednia strategia oraz programy regionalne, wspierające osoby starsze w ich codziennej aktywności społecznej, zawodowej oraz w kierunku ochrony zdrowia.

Jako przykład innowacyjnych rozwiązań w ramach polityki senioralnej autorzy raportu podali Dzienny Dom Pobytu w Rakowej prowadzony przez Fundację W Trosce o Życie.

W Dziennym Domu Pobytu z siedzibą w Rakowej (gmina Tyrawa Wołoska), uczestnicy mają do dyspozycji pokój relaksacyjny z łóżkiem wodnym. Pomieszczenie zostało odpowiednio zaaranżowane i oświetlone; pensjonariusze słuchają muzyki relaksacyjnej o odpowiedniej częstotliwości HZ niwelującej stres i napięcie psychiczne, pozwalające zapomnieć o problemach życia codziennego. – czytamy w informacji Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

Cieszymy się, że nasze działania zostały dostrzeżone jako wyróżniające się, innowacyjne rozwiązania, które są tworzone z myślą o seniorach.