Ukraina – Pomagamy

Wojna w Ukrainie spowodowała kryzys humanitarny. Rzesze uchodźców przemierzają kilometry, żeby ratować życie. NZOZ DAR MED w Brzozowie, oraz Fundacja „W Trosce o Życie” współuczestniczy w pomocy ofiarom wojny.

W miejscowości Krasna w restauracji „Stary Lwów”, właściciele goszczą około 50 osób, oferując im mieszkanie i wyżywienie. Gośćmi są głównie kobiety i dzieci, które wymagają wsparcia medycznego. Całym ich dobytkiem są skromne, pakowane naprędce bagaże. Szybko okazało się, że brakuje lekarstw zabezpieczających doraźne potrzeby, ale także tych do systematycznego stosowania w leczeniu przewlekłym.

Pani Prezes Fundacji szybko zorganizowała pomoc zabezpieczając na bieżąco dostarczanie potrzebnych leków. W gotowości pozostają lekarze, oferujący swoje usługi. Jeden z ukraińskich gości przyjechał tutaj po stwierdzeniu diagnozy choroby nowotworowej. Miał rozpocząć leczenie, ale wojna zniweczyła plany. Pani Jolanta Leń dostarczyła do lekarza dr n. med. D. Bujalskiego, dokumenty diagnostyki pacjenta i szybko udało się umożliwić choremu szansę na leczenie w Podkarpackim Ośrodku Onkologicznym w Brzozowie, gdzie jest hospitalizowany od dnia 8 marca 2022 r. Panu Doktorowi serdecznie dziękujemy za pomoc i zaangażowanie, a pacjentowi życzymy zdrowia i siły.

W dniu 7 marca 2022 r. wszyscy ukraińscy goście „Starego Lwowa” zostali poddani antygenowemu testowi w kierunku Sars-Cov-2. Badanie przeprowadziły pielęgniarki Dar Medu na terenie hotelu. Wszystkie wyniki okazały się negatywne, powodując uczucie ulgi u badanych.

Staramy się wspierać mieszkańców “Starego Lwowa” oferując patronacką, stałą pomoc i opiekę ze strony naszej firmy. Chcielibyśmy w miarę możliwości dać im namiastkę poczucia bezpieczeństwa w tych trudnych chwilach.

Zapraszamy pracowników, wolontariuszy, osoby dobrej woli do współpracy, w myśl idei Talmudu: „KTO RATUJE JEDNO ŻYCIE – TEN RATUJE CAŁY ŚWIAT”.