Misja Dar-Med

Celem, a zarazem główną misją naszego ośrodka, jest stosowanie oraz rozpowszechnianie kompleksowej opieki lekarskiej w domu osoby potrzebującej. Istotą tego działania jest nie tylko bezpośrednia pomoc wykwalifikowanego personelu medycznego, ale także innych środowisk, które w istotny sposób wpływają na poprawę jakości życia  człowieka. Współpraca z psychologiem, oraz rehabilitantem jest wyrazem naszego dążenia do traktowania  każdego pacjenta  indywidualnie i z pełną świadomością jego potrzeb.
Nasze usługi świadczymy osobom, które ze względu na rodzaj dolegliwości i przewlekłość choroby nie mogą być leczone ambulatoryjnie, a wymagają stałej opieki.  Zatem nasza misja skupia się przede wszystkim wokół medycyny paliatywnej.

Medycyna paliatywna  to dział medycyny, a także specjalność lekarska, która obejmuje opiekę nad nieuleczalnie chorymi w okresie terminalnym śmiertelnej choroby. Celem działań medycyny paliatywnej nie jest zatrzymanie procesu chorobowego czy jego wyleczenie, ale poprawienie jakości życia osób w tej fazie choroby poprzez:

– złagodzenie objawów choroby

– eliminowanie bólu

– wsparcie psychiczne i duchowe chorego i jego najbliższych

Każdy rodzaj działalności leczniczej odnosi najlepszy skutek, jeśli pacjent czuje się bezpiecznie, znajduje się w przyjaznym miejscu, jest otoczony przez najbliższych troską i miłością. Misją naszej placówki jest zatem zapewnienie kompleksowej opieki medycznej o jakości porównywalnej ze szpitalną, bez naruszania środowiska domowego, w którym pacjent przebywa.