Pielęgniarska opieka długoterminowa

Korzystanie ze świadczenia jest bezpłatne w ramach refundacji NFZ. Z pielęgniarskiej opieki długoterminowej mogą skorzystać osoby przewlekle chore, somatycznie oraz psychosomatycznie, a także chore psychicznie (z wyłączeniem ostrej fazy choroby psychicznej), które:

– przebywają w domu rodzinnym, ale nie są zdolne do samoopieki oraz wymagają intensywnej pielęgnacji,

– uzyskały w skali Barthel od 0 do 40 punktów.

 

Zapewniamy:

– przygotowanie chorego i jego rodziny w zakresie czynności pielegnacyjnych,

– edukację zdrowotną pacjenta oraz rodziny,

– wypożyczanie sprzętu medycznego i rehabilitacyjnego.

 

Świadczenia pielęgniarskie są udzielane w domu chorego w dni powszednie, od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 20:00 oraz soboty, niedziele i dni ustawowo wolne od pracy (w medycznie uzasadnionych przypadkach). Mminimalny czas opieki bezpośredniej przeznaczonej na jednego pacjenta to 4 wizyty w tygodniu.

 

Niezbędne dokumenty to:

– skierowanie od lekarza rodzinnego lub lekarza prowadzącego pacjenta z oddziału szpitalnego (po zakończonym procesie leczenia w warunkach szpitalnych) do objęcia pielęgniarską opieką długoterminową.

POBIERZ FORMULARZ SKIEROWANIA,

– ocena stanu zdrowia w skali Barthel, wykonana przez pielęgniarkę podstawowej opieki zdrowotnej i potwierdzona przez lekarza.

POBIERZ FORMULARZ DOKUMENTU

 

Dokumenty należy składać w naszej siedzibie. Tam też można uzyskać szczegółowe informacje.

NZOZ Domowa Opieka Paliatywna DAR-MED
36-200 Brzozów, ul. Mickiewicza 14
Czynne od poniedziałku do piątku, w godz. 8.00-16.00.

 

Bliższe informacje także telefonicznie: 13 43 43 122.