Hospicjum domowe dla dzieci

Korzystanie ze świadczenia jest bezpłatne w ramach refundacji NFZ. Hospicjum Domowe dla Dzieci działa na terenie powiatów: brzozowskiego, bieszczadzkiego, krośnieńskiego i gorlickiego.

Sprawuje opiekę nad dziećmi:

– w schyłkowym okresie choroby nieuleczalnej, np. z zaawansowaną chorobą nowotworową,

– z chorobami przewlekłymi w okresie terminalnym,

– bez choroby nowotworowej, ale ze złożonymi zespołami bólowymi (odleżyny, ,owrzodzenia)

– w wieku poniżej 18 roku życia,

– posiadającymi przynajmniej jednego dorosłego opiekuna, mogącego sprawować całodobową opiekę w domu.

 

Do hospicjum dla dzieci mogą zostać przyjęte osoby, u których schorzenie jest wrodzone, a choroba ograniczająca życie została zdiagnozowana przed ukończeniem 18 roku życia.

Zapewniamy całodobową opiekę lekarską i pielęgniarską przez 7 dni w tygodniu w zakresie:

– czynności pielęgnacyjnych (karmienie i pojenie, toaleta w łóżku, zmiana opatrunków, zmiany pozycji ciała chorego itp.),

– czynności leczniczych (podawanie leków),

– rehabilitacji,

– działań profilaktycznych (np. zapobieganie odleżynom),

– leczenia bólu,

– porad psychologicznych (zarówno dla dziecka, jak i jego rodziny),

– przygotowania chorego i jego rodziny w zakresie czynności pielęgnacyjnych,

– edukacji zdrowotnej dziecka oraz rodziny,

– wykonywania badań zleconych przez lekarza.

 

Członkowie zespołu hospicyjnego to:

– lekarz (wizyty nie rzadziej niż 2 razy w miesiącu),

– pielęgniarka (nie rzadziej niż 2 razy w tygodniu),

– psycholog (wizyty w zależności od potrzeb),

– fizjoterapeuta (wizyty w zależności od potrzeb).

 

Korzystanie ze świadczeń jest bezpatne, a liczba wizyt lekarza i pielęgniarki (w tygodniu) jest ustalana indywidualnie dla każdego pacjenta.

 

Niezbędne dokumenty:

– skierowanie od lekarza ubezpieczenia zdrowotnego do hospicjum domowego.

POBIERZ FORMULARZ SKIEROWANIA

– pisemna zgoda opiekuna prawnego na objęcie opieką hospicyjną.

 

Dokumenty należy składać w naszej siedzibie.

 

Telefon całodobowy: 784 034 922

Dokumenty należy składać w naszej siedzibie. Tam też można uzyskać szczegółowe informacje.

NZOZ Domowa Opieka Paliatywna DAR-MED
36-200 Brzozów, ul. Mickiewicza 14
Czynne od poniedziałku do piątku, w godz. 8.00-16.00.

 

Bliższe informacje również telefonicznie: 13 43 43 122.