Poradnia logopedyczna

Poradnia logopedyczna działa prężnie na terenie powiatu brzozowskiego od grudnia 2010 r. Ta młoda placówka wciąż się rozwija, wprowadza innowacje i nowe usługi.

Oferuje bezpłatną, refundowaną przez NFZ, opiekę logopedyczną dla osób w każdym wieku, a jedynym wymaganiem jest uzyskanie skierowania od lekarza rodzinnego lub lekarza specjalisty (np. laryngologa, neurologa). W uzasadnionych przypadkach możliwe są wizyty domowe.

W zakres naszych usług wchodzi:

– opiniowanie;

– diagnozowanie;

– udzielanie porad i wskazówek rodzicom / opiekunom dzieci z zaburzeniami rozwoju mowy;

– doskonalenie mowy we wszystkich aspektach języka: fonologicznym, leksykalno-semantycznym, składniowym, gramatycznym;

– intensywne korygowanie wad wymowy;

– kształtowanie umiejętności mówienia i rozumienia;

– wdrażanie alternatywnych metod komunikacji;

– likwidowanie dysharmonii i zaburzeń rozwojowych;

– usuwanie trudności w nauce czytania i pisania.

Terapię prowadzimy indywidualnie i jest ona dostosowana do potrzeb i możliwości dziecka.

Nasi logopedzi:

– mgr Marta Dziewulska

– mgr Magdalena Ruchlewicz

– mgr Agnieszka Rydarowicz-Szpak

Kiedy zgłosić się do logopedy?

Zgłoś się do nas, jeśli Twoje dziecko:

– nie wymawia  prostych słów (np. (mama, baba, tata, daj) ok. drugiego roku życia;

– porozumiewa się za pomocą gestów i nie rozumie  prostych komunikatów ok. drugiego roku życia;

– mowa Twojego trzyletniego dziecka jest niezrozumiała dla otoczenia;

– nie wymawia głosek głosek: l, k, g, f, w, ś, ź, ć, dź  w trzecim roku życia;

– nie wymawia głosek „sz, ż, cz, dż”  w wieku pięciu lat;

– nie wymawia głoski „r” w 5 roku życia (jest zastępowana głoską j lub l);

– mówi niepłynnie (jąka się, blokuje, zacina);

– mówi w przyspieszonym tempie;

– najczęściej oddycha przez usta;

– wsuwa język między zęby.

Nasze gabinety:

Poradnia logopedyczna dysponuje dwoma gabinetami wyposażonymi w nowoczesne i atrakcyjne dla dzieci i młodzieży pomoce logopedyczne. W roku 2012  oddaliśmy do użytku trzeci –  Pokój Poznawania Świata. Głównym celem prowadzonych tam zajęć jest stymulacja wrażliwości zmysłowej dziecka. Panele sensoryczne rozwijają u małych podopiecznych zmysł dotyku oraz słuchu. Basen z kulkami nie tylko stwarza okazję do nauki przez zabawę (np. nauka kolorów), ale także rozwija zmysły wzroku i dotyku. Mata edukacyjna działa na wyobraźnię dziecka, pomaga rozwijać słownictwo, a także ćwiczyć narządy mowy.
W pracy nad głoskami dzieciom towarzyszy nie tylko logopeda, ale też „Kaczka” i „Krasnal”. Te przepiękne malowidła wykonał dla nas bezinteresowenie asp. sztab. Kazimierz Barański z Komendy Powiatowej Policji w Brzozowie. Zajęcia w Pokoju pomagają także zrelaksować małych pacjentów poprzez wprowadzanie bezstresowej i przyjaznej atmosfery.

W zależności od potrzeb Pokój wykorzystujemy do osiągania różnorodnych celów terapeutycznych:

– nawiązania kontaktu z dziećmi,

– relaksacji i odpoczynku,

– zwiększania wrażliwości,

– rozwijania zainteresowań,

– rozwijania i doskonalenie koordynacji wzrokowo-słuchowo-ruchowej,

– rozwijania wielozmysłowego (pełnego) postrzegania świata,

– otwierania się na bodźce,

– rozwijania słownictwa,

– pracy nad głoskami.

Rejestracja:

Przed pierwszą wizytą u logopedy:

– przypomnij sobie przebieg ciąży i porodu,

– przypomnij sobie, kiedy dziecko gaworzyło, wypowiadało pierwsze słowa i zdania

– przejrzyj książeczkę zdrowia dziecka

– nastaw dziecko pozytywnie do wizyty

Rejestracja

od poniedziałku do piątku: 8.00 – 16.00
tel. 13 43 43 122
NZOZ DAR-MED, ul. Rynek 6 a, 36-200 Brzozów