Dzienny Dom Pobytu w Rakowej przykładem innowacyjnych rozwiązań w ramach polityki senioralnej

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, co roku we współpracy z innymi resortami, instytucjami centralnymi oraz służbami społecznymi na szczeblu województw opracowuje Informację o sytuacji osób starszych w Polsce, która stanowi opis i diagnozę…

Czytaj więcej Dzienny Dom Pobytu w Rakowej przykładem innowacyjnych rozwiązań w ramach polityki senioralnej