Poniedziałek - Piątek: 8:00 - 16:00+48 13 43 431 22nzozdar-med@wp.plBrzozów,ul Rynek 6A


Dołącz do nas

Wolontariat wśród studentów.


Wolontariat wśród studentów jest bardzo popularny, ponieważ daje możliwość poznania nowych miejsc i ludzi oraz wzbogaca młodego człowieka, pozwalając mu odkryć swoje słabe i mocne strony.

Wyjazdy organizowane są w rejony atrakcyjne geograficznie i kulturowo, dlatego w trakcie wolontariatu studenci mają możliwość poznania i zwiedzenia ciekawych miejsc. Młodzi chętnie wyjeżdżają za granicę, są otwarci na ludzi, a w ramach licznie dostępnych programów mogą rozwijać nabyte umiejętności i doskonalić języki obce. Najbardziej popularne wśród studentów są dwu-, trzymiesięczne wyjazdy wakacyjne, ale bywają projekty trwające od dziesięciu dni do roku. Praca odbywa się w zależności od potrzeb (zazwyczaj kilka razy w tygodniu). Wyjeżdżający za granicę wolontariusz ma zapewnione zakwaterowanie, wyżywienie, często kieszonkowe, a także zwrot kosztów podróży.
Dobrze zorganizowane międzynarodowe grupy wolontariuszy wykonują prace na rzecz społeczności lokalnej, np. w domach dziecka, przedszkolach, domach spokojnej starości, placówkach misyjnych, schroniskach dla uchodźców, ośrodkach dla niepełnosprawnych,  świetlicach środowiskowych, sprawują opiekę nad młodzieżą szkolną podczas wyjazdów na wypoczynek letni.

Praca wolontariuszy potrzebna jest na różnych kontynentach i w różnych krajach, często bardzo egzotycznych (np. kraje afrykańskie lub azjatyckie). Dla młodego człowieka wyjazd w rejony o odmiennej kulturze stanowi atrakcję i przygodę. Po zakończeniu wolontariatu, na życzenie zainteresowanego studenta, wystawiane jest zaświadczenie, będące potwierdzeniem wykonywania pracy w charakterze wolontariusza. Stanowi ono przepustkę do przyszłej kariery zawodowej, bowiem zamieszczenie w CV informacji o działalności dobroczynnej jest dowodem na to, że kandydat do pracy jest aktywny i lubi angażować się społecznie.

Młodzież studencka działa w wolontariacie również na miejscu, w swoich ośrodkach akademickich, gdzie działalność ta ma  związek z kierunkiem ich studiów.


Studenci kierunków pedagogicznych, psychologicznych lub językowych pomagają w nauce dzieciom i młodzieży. Potrafią wspomagać swoją obecnością i rozmową dzieci pozbawione rodziny. Studenci medycyny organizują szkolenia i pokazy udzielania pierwszej pomocy, często ratującej życie lub zdrowie. Towarzyszą w hospicjach osobom ciężko chorym, zdobywając doświadczenie oraz ucząc się wrażliwości. Śmiało można pokusić się o stwierdzenie, że wśród młodzieży studenckiej zapanowała „moda” na wolontariat.

Młodzież studencka działa w wolontariacie również na miejscu, w swoich ośrodkach akademickich, gdzie działalność ta ma  związek z kierunkiem ich studiów. Studenci kierunków pedagogicznych, psychologicznych lub językowych pomagają w nauce dzieciom i młodzieży. Potrafią wspomagać swoją obecnością i rozmową dzieci pozbawione rodziny. Studenci medycyny organizują szkolenia i pokazy udzielania pierwszej pomocy, często ratującej życie lub zdrowie. Towarzyszą w hospicjach osobom ciężko chorym, zdobywając doświadczenie oraz ucząc się wrażliwości. Śmiało można pokusić się o stwierdzenie, że wśród młodzieży studenckiej zapanowała „moda” na wolontariat.


Studenci zainteresowani podjęciem pracy w ramach wolontariatu uzyskają informację w swoich uczelniach oraz w Centrach Wolontariatu we wszystkich miastach wojewódzkich.
Copyright by BoldThemes 2019. All rights reserved.