Poniedziałek - Piątek: 8:00 - 16:00+48 13 43 431 22nzozdar-med@wp.plBrzozów,ul Rynek 6A


Hospicjum domowe dla dzieci

Hospicjum domowe dla dzieci


Hospicjum Domowe dla Dzieci
działa na terenie powiatu: brzozowskiego, bieszczadzkiego, krośnieńskiego i gorlickiego

Sprawuje opiekę nad dziećmi:

 • w schyłkowym okresie choroby nieuleczalnej, np.:
  • z zaawansowaną chorobą nowotworową,
  • chorobami przewlekłymi w okresie terminalnym,
  • bez choroby nowotworowej, ale ze złożonymi zespołami bólowymi (odleżynami, owrzodzeniami)
  • w wieku poniżej 18 roku życia,
  • posiadającymi przynajmniej jednego dorosłego opiekuna, mogącego sprawować całodobową opiekę w domu.

Do hospicjum dla dzieci mogą zostać przyjęte, u których schorzenie jest wrodzone, a choroba ograniczająca życie została zdiagnozowana przed ukończeniem 18 roku życia.Zapewniamy całodobową opiekę lekarską i pielęgniarską przez 7 dni w tygodniu w zakresie:

 • czynności pielęgnacyjnych (karmienie i pojenie, toaletę w łóżku, zmiany opatrunków, zmiany pozycji ciała chorego itp.),
 • czynności leczniczych (podawanie leków),
 • rehabilitacji,
 • działań profilaktycznych (np. zapobieganie odleżynom),
 • leczenia bólu,
 • porad psychologicznych (zarówno dla dziecka, jak i jego rodziny),
 • przygotowania chorego i jego rodziny w zakresie czynności pielęgnacyjnych,
 • edukacji zdrowotnej dziecka oraz rodziny,
 • wykonywania badań zleconych przez lekarza.

Członkowie zespołu hospicyjnego:

 • lekarz (wizyty nie rzadziej niż 2 razy w miesiącu)
 • pielęgniarka (nie rzadziej niż 2 razy w tygodniu)
 • psycholog (wizyty w zależności od potrzeb)
 • fizjoterapeuta (wizyty w zależności od potrzeb)

Korzystanie ze świadczeń:

 • jest bezpłatne,
 • ilość wizyt lekarza i pielęgniarki (w tygodniu) jest ustalana indywidualnie dla każdego pacjenta.

Niezbędne dokumenty:

 • skierowanie od lekarza ubezpieczenia zdrowotnego do hospicjum domowego,
 • pisemna zgoda opiekuna prawnego na objęcia opieką hospicyjną.

Dokumenty należy składać w naszej siedzibie.

Dokumenty do pobrania:

Telefon całodobowy 784 034 922
Więcej informacji pod numerem telefonu 13 43 43 122 oraz w naszej siedzibie:
NZOZ Domowa Opieka Paliatywna DAR-MED
36-200 Brzozów, ul. Rynek 6a

Czynne od poniedziałku do piątku 8.00-16.00


Copyright by BoldThemes 2019. All rights reserved.