Poniedziałek - Piątek: 8:00 - 16:00+48 13 43 431 22nzozdar-med@wp.plBrzozów,ul Rynek 6A


Pielęgniarska opieka długoterminowa

Pielęgniarska opieka długoterminowa


Dla osób przewlekle chorych somatycznie oraz psychosomatycznie, a także chorzy psychicznie (z wyłączeniem ostrej fazy choroby psychicznej), które:

  • przebywają w domu rodzinnym, ale nie są zdolne do samoopieki oraz wymagający intensywnej pielęgnacji,
  • uzyskały w skali Barthel od 0 do 40 punktów.

Zapewniamy:

  • przygotowanie chorego i jego rodziny w zakresie czynności pielegnacyjnych,
  • edukację zdrowotną pacjenta oraz rodziny,
  • wypożyczanie sprzętu medycznego i rehabilitacyjnego.Korzystanie ze świadczeń:

  • jest bezpłatne (refundowane przez NFZ),
  • świadczenia pielęgniarskie udzielane są w domu chorego w dni powszednie od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 20:00 oraz soboty, niedziele i dni ustawowo wolne od pracy – w medycznie uzasadnionych przypadkach,
  • minimalny czas opieki bezpośredniej przeznaczonej na jednego pacjenta to 4 wizyty w tygodniu.

Niezbędne dokumenty:

  • skierowanie (od lekarza rodzinnego lub lekarz prowadzący pacjenta z oddziału szpitalnego po zakończonym procesie leczenia w warunkach szpitalnych) do objęcia pielęgniarską opieką długoterminową (dostępne w naszej zakładce pliki do pobrania),
  • ocena stanu zdrowia w skali Barthel (skala dostępna w naszej zakładce pliki do pobrania) wykonana przez pielęgniarkę podstawowej opieki zdrowotnej i potwierdzona przez lekarza.

Dokumenty należy składać w naszej siedzibie.

Dokumenty do pobrania:

Więcej informacji pod numerem telefonu 13 43 43 122  oraz w naszej siedzibie:
NZOZ Domowa Opieka Paliatywna DAR-MED
36-200 Brzozów, ul. Rynek 6a
Czynne od poniedziałku do piątku 8.00-16.00.


Copyright by BoldThemes 2019. All rights reserved.