Poniedziałek - Piątek: 8:00 - 16:00+48 13 43 431 22nzozdar-med@wp.plBrzozów,ul Rynek 6A


Podziękowania


Centrum Medyczne Dar-Med

Dzięki naszym hojnym Darczyńcom wielu pacjentów mogło otrzymać wartościowy, niezbędny dla odpowiedniego funkcjonowania w chorobie, sprzęt medyczny, stypendia naukowe, jak również upominki okolicznościowe.

W tym miejscu NZOZ DAR-MED pragnie z całego serca podziękować wszystkim fundacjom, firmom i osobom prywatnym za okazaną pomoc finansową, materialną i wsparcie merytoryczne.


Dziękujemy:


 • FUNDACJI im. JULIANA TUWIMA I IRENY TUWIM za przekazanie środków finansowych na zakup specjalistycznego sprzętu medycznego dla naszych podopiecznych.
 • GDAŃSKIEJ FUNDACJI „HOSPICJUM TO TEŻ ŻYCIE” za współpracę merytoryczną i finansową, w tym m.in. za udzielenie stypendium dzieciom osieroconym.


 • FUNDACJI WARSZAWSKIE HOSPICJUM DLA DZIECI  za kompleksową pomoc merytoryczną oraz wsparcie materialne.


 • FUNDACJI PODKARPACKIE HOSPICJUM DLA DZIECI za ufundowanie naszym małym pacjentom świątecznych paczek mikołajowych i wywołanie uśmiechu na twarzach dzieci.

 •  FUNDACJI BABCI ALINY za przekazanie sprzętu medycznego dla naszych podopiecznych.

 • PANI GRAŻYNIE KOCZERA z Markowiec za ofiarowanie sprzętu rehabilitacyjnego i leczniczego na potrzeby naszego ośrodka.
 • PANI ANNIE FEDOROWICZ z Bóbrki za przekazanie pionizatora dla naszych pacjentów.
 • PAŃSTWU GRAŻYNIE I STANISŁAWOWI MIKOSIOM z Domaradza za przekazanie materiałów opatrunkowych i pomocniczych  dla naszych pacjentów.
 • PANI KRYSTYNIE SOBOLEWSKIEJ z Humnisk za przekazanie sprzętu medycznego  dla naszych podopiecznych.
 • PANI KATARZYNIE KUBRAK z Dynowa za ofiarowanie materiałów opatrunkowych i środków medycznych.
 • RODZINIE BATORÓW z Domaradza za przekazanie środków medycznych oraz materiałów opatrunkowych.
 • RODZINIE  PANI KAZIMIERY BODZIOCH   za przekazanie leków i środków opatrunkowych  dla osób  przewlekle i nieuleczalnie chorych, będących pod opieką naszego Hospicjum Domowego.

PANI JOLANCIE CARKOWSKIEJ za przekazanie sprzętu medycznego na rzecz osób przewlekle i nieuleczalnie chorych przebywających w Hospicjum Domowym dla Dzieci i Dorosłych.
PANU STANISŁAWOWI PYTLOWANEMU z Obarzyma za przekazanie środków medycznych.
PANU ANDRZEJOWI GAGATCE z Sanoka za wsparcie i pomoc rzeczową.
Wszystkim DARCZYŃCOM za przekazanie hojnych darów mikołajkowych dla podopiecznych naszego Hospicjum Domowego  oraz WOLONTARIUSZOM za pomoc w przeprowadzeniu „Akcji Mikołaj 2012″.
PANI DANUCIE NESTER z Witryłowa za przekazanie środków farmaceutycznych oraz sprzętu medycznego dla osób przewlekle i niuleczalnie chorych przebywających w Hospicjum Domowym dla dzieci i Dorosłych.
PAŃSTWU HALINIE I MARKOWI SUROWIAKOM za przekazanie sprzętu medycznego dla podopiecznych Hospicjum Domowego.

NZOZ DAR-MED składa serdeczne podziękowania za zaangażowanie i włożoną pracę podczas akcji „Weekend dla Zdrowia”:
– lek. Alicji Jaremie
– lek. Januszowi Kindelskiemu
– dr n. med. Józefowi Piterze
– lek. Grażynie Podkowińskiej
– dr n. med. Pawłowi De Abgaro Zacharasiewiczowi
– lek. Dorocie Kaczmarskiej
– lek. Grażynie Wierdak
– lek. Krzysztofowi Tlałce
– lek. Marcinowi Leszczykowi,
– Panu Konradowi Tarankowi i firmie SI-CURA SP. Z.O.O
– Pani Iwonie Kasprzyk i NZOZ Laboratorium Analityki Medycznej „Lanmed”
– Pani Małgorzacie Kulon-Proia i firme „Zdrowa Hair”
– Państwu Barbarze i Janowi Inglotom i firmie Ucho-Med
– Pani Marcie Brzuszek
– Pracownikom.


ZBIÓRKA ŚWIĄTECZNYCH PACZEK DLA MAŁYCH PODOPIECZNYCH Z HOSPICJUM DOMOWEGO DLA DZIECI Z NIEPUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ DOMOWA OPIEKA PALIATYWNA DAR-MED SP. Z O.O. !!!

Fundacja „W Trosce o Życie” we współpracy z Niepublicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej Domowa Opieka Paliatywna DAR-MED Sp. z o.o. kolejny raz zorganizowały akcję świątecznej zbiórki paczek dla małych podopiecznych z hospicjum domowego dla dzieci, w którą włączyły się szkoły:

– Niepubliczne Przedszkole „Bociek” w Posadzie Zarszyńskiej,
– Szkoła Podstawowa w Uhercach Mineralnych,
– Przedszkole w Uhercach Mineralnych,
– Szkoła Podstawowa w Przysietnicy,
-Szkoła Podstawowa ze Wzdowa,

Podarowały one naszym dzieciakom pluszaki, kredki, pisaki, słodycze, kosmetyki, środki czystości i środki pielęgnacyjne.

Jesteśmy bardzo wdzięczni za okazaną życzliwość i zarazem pragniemy z całego serca podziękować wszystkim darczyńcom, którzy swoim dobrym sercem i zaangażowaniem wywołali szeroki uśmiech na twarzach naszych małych podopiecznych oraz ogromną radość ich rodziców.

Copyright by BoldThemes 2019. All rights reserved.