Poniedziałek - Piątek: 7:30 - 20:00Sobota: 8:00 - 14:00+48 13 43 431 22nzozdar-med@wp.plBrzozów,ul Rynek 6A


Rehabilitacja Neuropsychologiczna


Rehabilitacja Neuropsychologiczna


W ramach poszerzania działalności na rzecz osób chorych i cierpiących postanowiliśmy wzbogacić naszą ofertę o profesjonalną rehabilitację neuropsychologiczną, prowadzoną przez zespół psychologalogopedy oraz w razie konieczności fizjoterapeuty (oferowane jako oddzielna usługa).

Kompleksowe działanie na wszystkie obszary funkcjonowania człowieka pozwala maksymalizować efekty i przyśpieszać osiągnięcie zamierzonych rezultatów.

 

Na czym polega rehabilitacja neuropsychologiczna?

Wielu chorych po uszkodzeniu mózgu (udarze, wylewie, guzie lub urazie mózgu) cierpi na zaburzenia funkcji poznawczych i wymaga pomocy w przywróceniu tychże funkcji do optymalnego stanu.

Z podobną sytuacją mamy do czynienia w przypadku osób cierpiących na osłabienie funkcjonowania poznawczego ze względu na choroby i zmiany demencyjne związane z wiekiem.

Osiągając coraz wyższą średnią życia nie możemy zapominać o jakości funkcjonowania i umożliwienia czerpania radości obcowania z ciągle zmieniającym się światem.

Zaburzenia poznawcze po uszkodzeniu mózgu mają wpływ na to, jak osoba chora myśli, uczy się i zapamiętuje, jak postrzega przestrzeń i własne ciało, jak radzi sobie z nadmiarem bodźców, jak selekcjonuje informacje i jak rozwiązuje problemy. Rodzaj i dotkliwość zaburzeń zależy od miejsca i głębokości uszkodzenia. Poszczególne funkcje poznawcze są umieszczone w wielu różnych obszarach mózgu – dlatego uszkodzenie mózgu zazwyczaj zaburza niektóre, ale nie wszystkie umiejętności.

 

Zespół specjalistów bada funkcje poznawcze należące do sześciu obszarów:

  • Pamięć
  • Uwaga i koncentracja
  • Przetwarzanie informacji
  • Planowanie, organizowanie i rozwiązywanie problemów (tzw. funkcje wykonawcze)
  • Zdolności wzrokowe (spostrzeganie) i wzrokowo-przestrzenne
  • Język (zaburzenia zdolności mówienia, rozumienia mowy, pisania i czytania, to tzw. afazja)

Rehabilitacja neuropsychologiczna uwzględnia przedchorobowy poziom funkcjonowania pacjenta (bierze pod uwagę jego wykształcenie, zawód, funkcje społeczne), jego bieżące potrzeby (np. konieczność radzenia sobie w czynnościach domowych przez większość dnia, kiedy inni członkowie rodziny są w pracy) i zakładane cele (np. samodzielne robienie zakupów, samodzielność w czynnościach domowych lub powrót do pracy zawodowej). W procesie rehabilitacji wykorzystuje się różnorodne zadania angażujące i rozwijające utracone umiejętności.

Rozumiejąc specyfikę funkcjonowania osoby chorej oraz ewentualne trudności z dotarciem do naszego gabinetu oferujemy państwu wizyty domowe podczas których nasi specjaliści będą pracować nad poprawą funkcjonowania państwa bliskich.

Długość trwania zajęć jak i całej terapii jest elastyczny i dostosowywany do możliwości i potrzeb chorego. Naszym celem jest zarówno przywrócenie choremu maksymalnej sprawności jak też nauczenie państwa jak kontynuować podjęte przez nas działania w celu utrzymania osiągniętych już efektów.

Koszt jednej godziny rehabilitacji wynosi: 100 zł (brutto) i zawiera koszt dojazdu do pacjenta na terenie powiatu krośnieńskiego, brzozowskiego orazsanockiego. Koszt dojazdu do miejscowości położonych w powiatach innych niż wymienione ustalany jest indywidualnie.

W przypadku potrzeby długotrwałej terapii oferujemy możliwość skorzystania z pakietów godzinowych oferowanych w cenach ustalanych indywidualnie.

W przypadku chęci pozyskania większej ilości informacji odnośnie powyższej usługi zachęcamy do kontaktu telefonicznego z naszym biurem  pod numerem podanym w zakładce Kontakt.
Copyright by BoldThemes 2016. All rights reserved.